Afrika: kriser og håp

Årets andre nummer av kontaktbladet.

 

Ønsker du å laste ned bladet eller abonnere kan det gjøres her.

Det afrikanske kontinentet er stort. Ja, faktisk er en femtedel av jordas landareal afrikansk. Kontinentet er rikt
på ressurser, og har den raskest voksende befolkningen i verden. Allikevel er det sjelden at afrikanske
konflikter og utfordringer får like bred mediadekning som for eksempel konflikter i Midtøsten. Noen av
utfordringene er de samme. Også her finner ekstremistiske grupper fotfeste i land preget av stor intern konflikt
og manglende fordeling av makt og ressurser. Også her er folk på flukt fra naturkatastrofer, konflikter og
despoter.

I dette nummeret av bladet setter vi søkelys på noen av de afrikanske landene, og de utfordringene de står
overfor. Afrika er imidlertid også et kontinent med store muligheter. Landene søker sammen i politisk
forpliktende samarbeid, som Den afrikanske union. Demokratiseringsprosessene går sin gang i de fleste land,
og det er planlagt valg flere steder i år. Klarer man å stabilisere kontinentet, står investorene klare. Bildet er mer nyansert enn man kan tro ved første øyekast.

For våre abonnenter fulgte også en egen Afrika-plakat med. 

 

Siste artikler
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema