Reisebrev fra Litauen

Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur til Litauen, hvor vi blant annet fikk innblikk i landets forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon, Norges bilaterale relasjoner med Litauen, og ikke minst hvordan NATO og de norske styrkene bidrar med å trygge landets sikkerhet.

Av Victoria Ramm Henriksen og Vilde Wetteland Stoa

På studieturen til Litauen hadde vi med oss en sammensatt gruppe, med deltagere fra Stortinget, Fylkesmannen i Hedmark, Norges Arktiske Universitet (UiT), Bergen Høyre, NVIO, Nettverk for kvinnelig befal, samt Norges Militære Kameratforeningers forbund. Felles for deltagerne er interessen for forsvars- og sikkerhetspolitikk og et ønske om faglig oppdatering.  

Turen startet på Independence-terminalen i Klaipeda, hvor vi fikk en innføring i Litauens terminal for mottak av flytende naturgass (LNG). Det norskeide Independence skipet ble satt i drift i 2014, og er i førsteomgang utleid til Litauen for en tiårs periode. Navnet Independence er svært talende da skipet sikrer Litauens gassforsyning, slik at landet ikke lengre er avhengig av russisk gass. Vi fikk omvisning om bord, med spennende presentasjoner, noe som var til stor glede for deltagerne. Etter besøket på Independence-terminalen satte bussen kurs mot den lille byen Šiauliai. Her tok vi inn på hotell og spiste en felles middag. Dette gav deltagerne en andlending til å bli bedre kjent og fordøye dagens opplevelser.

Onsdag morgen gikk turen videre til Litauens Luftforsvarsbase i Šiauliai. Her fikk vi en orientering i NATOs Air Policing og et innblikk i de få nasjonale kapasitetene, som hovedsakelig dreier seg om logistiske støttekapasiteter for å underbygge NATOs virksomhet. Vi møtte representanter for det litauiske luftforsvaret og de utsendte jagerflypilotene fra Belgia, som for øyeblikket har oppgaven med å sikre de baltiske statenes luftterritorium fra suverenitetskrenkelser. NATO har også utstasjonert fly i Estland som samarbeider med basen i Litauen. Ansvaret for Air Policing rullerer mellom NATO-land, og da vi kom på besøk til Šiauliai hadde den belgiske utsendelsen akkurat tatt over for den spanske delegasjonen. Vi fikk også se på de belgiske jagerflyene, av typen F16.

Etter besøket satt vi kursen mot Rukla. På veien ble det tid til et lite stopp ved den berømte Korshøyden, bestående av et enormt, men uvisst antall større og mindre kors Stedet er et viktig symbol på Litauens motstand mot Sovjetunionen. Selv om sovjeterne jobbet hardt for å fjerne korsene, reiste litauere til korshøyden og la ned kors, for å vise sin motstand, religion og kulturarv. Litauen er et katolsk land, og hvert år drar flere pilegrimer til Korshøyden. Etter besøket på Korshøyden dro vi videre mot Rukla, her møtte vi det norske bidraget til NATOs Enhanced Forward Presence (eFP) og sjefen for NATOs styrker i Litauen; Oberstløytnant Rene Braun fra Tyskland. Han fortalte om NATO bidragets hovedoppgaver – avskrekking og forsvar – samt hvilke utfordringer som er knyttet til disse oppgavene. Videre fikk vi også møtt personell fra Litauens mekaniserte infanteribrigaden, «Iron Wolf», og lærte mer om det litauiske landforsvaret, som er den høyest prioriterte delen av Litauens forsvar. I etterkant av det mer formelle møtet ble det tid til spørsmål og diskusjon med det norske styrkebidraget. Programmet ble avsluttet i de norske styrkenes velferdsområde, hvor vi ble servert grillmat i finværet. Deretter tok vi bussen til Vilnius. Kvelden ble avsluttet med en liten rundtur i den flotte gamlebyen.

Torsdag morgen tok vi beina fatt og trasket bort til det litauiske forsvarsdepartementet. Her ble vi møtt av Direktøren for Forsvarspolitikk, Robertas Sapronas, som gav oss ett innblikk i Litauens sikkerhetspolitiske situasjon og utfordringer. Deretter tok gruppen turen videre til den norske ambassaden hvor vi møtte ambassadør Karsten Klepsvik for et foredrag om Litauens historie og samfunnsliv, samt en innføring i det bilaterale forholdet mellom Litauen og Norge. Etter besøk og lunsj på ambassaden sto NATOs Energy Security Center of Excellence på programmet, og her lærte vi mer om energisikkerhet, noe som er veldig viktig for de baltiske landene. (Publikasjoner fra senteret kan finnes på http://enseccoe.org.) Etter besøket fikk gruppen et par timer til å utforske Vilnius i dagslys, før vi dro på mottagelse hos den norske ambassadøren. Ambassadøren hadde invitert venner av ambassaden, herunder representanter fra Litauens utenriks- og forsvarsdepartement, diplomater fra andre land, samt flere av de personene vi hadde besøkt i løpet av turen. Mottagelsen besto av mingling med stående buffet og forfriskninger i glasset. Fredag tok vi morgenflyet tilbake til Norge.

Folk og Forsvar vil takke for en svært hyggelig og lærerik tur. En spesiell takk rettes til Den norske ambassaden som både før og underveis på turen har vært svært behjelpelig og vennlig innstilt. En stor takk må også rettes til deltagerne for deres engasjement, samt til alle som tok seg tid til å møte oss i Litauen.

 

Foto: Privat. 

Siste artikler
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema