Russland i hardt vær?

Årets tredje nummer av kontaktbladet.

Ønsker du å laste ned bladet eller abonnere kan det gjøres her.

Av og til lager vi et temanummer av bladet vårt, og denne gangen vier vi et helt nummer til vår største nabo i øst, Russland. Russisk politikk har i stor grad påvirket den norske sikkerhetspolitiske debatten, fra Den kalde krigens dager og frem til i dag. Naboskapet går stort sett bra, men allikevel følges Russlands handlinger med et vaktsomt blikk. I dagens globale verden kan situasjoner som utspiller seg langt unna oss, også til syvende og sist ha en innvirkning på vår egen sikkerhetssituasjon.

I dette nummeret forsøker vi å se nærmere på både den innenrikspolitiske utviklingen i landet, samt Russlands forhold til andre sentrale aktører og posisjoner i ulike deler av verden. Håper du vil finne artikler av interesse!

Dette nummeret av bladet kommer også til å være det siste for i år, og fra neste år av kommer vi til å legge om produksjonen noe. Fra å være et blad med fire nummer i året, vil vi fra 2018 lage et noe tykkere, halvårlig magasin, der vi vil følge utviklingen både innen forsvar og beredskap her hjemme, og i andre regioner av verden. Håper du vil følge oss på veien videre også – og i mellomtiden kanskje vi ses på et av våre dagsseminarer rundt om i landet?

 

Siste artikler
Årets tredje nummer av kontaktbladet.
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema