Årsberetning 2016

Folk og Forsvars årsberetning for 2016 er nå tilgjengelig på nett

Last ned beretningen her.

Vi har lagt bak oss 2016, et år med høy aktivitet. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er stadig i endring, og det er lett å miste oversikten.
Mange etterspør derfor Folk og Forsvars informasjonstilbud. Skoler, organisasjoner og andre institusjoner over hele landet har vært
besøkt. I tillegg til de grunnleggende temaene, som samfunnssikkerhet, forsvar, beredskap og sikkerhetspolitikk, har vi fokusert på å
informere om aktuelle saker som flyktningsituasjonen, utviklingen i Syria og Irak, fremveksten av IS, terror, radikalisering og ekstremisme
i Europa, samt Russland og nordområder. Rundt 11 700 personer deltok på våre seminarer og foredrag i 2016. Rollespillet om Fred og
Konflikt har vært avholdt en rekke steder i landet. Dette gir deltakerne et litt annerledes møte med sikkerhetspolitikken, siden de selv
får gå inn som regjeringer i ulike land, som må løse de utfordringene som dukker opp underveis i spillet. Folk og Forsvar prøver også å
være synlige på andre aktuelle arenaer. Også i år hadde vi stand under Arendalsuka, og møtte et bredt publikum. Vi var også til stede
med stand den 8. mai på Akershus festning i Oslo. Bladet til Folk og Forsvar har rundt 6 000 faste abonnenter, og deles også ut på
seminarer og konferanser. Rundt 25 000 eksemplarer av øvrig informasjonsmateriell er distribuert til interesserte. En rekke studieturer
ble også arrangert i fjor; til Brussel, USA, Svalbard, Wien og Papa. Flere detaljer om de ulike aktivitetene kan studeres nærmere i denne
årsberetningen – god lesning!


Oslo mars 2017,
Monica K. Mattsson Kämpe
Generalsekretær

Last ned beretningen her.

Siste artikler
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema