Årsberetning 2017

Vi har nå lagt bak oss 2017, et år med rekordhøy aktivitet. Over 14 000 personer har deltatt på våre aktiviteter i året som har gått. Etterspørselen etter Folk og Forsvars informasjonsarbeid er gledelig høy.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er stadig i endring, og mange ønsker fakta og bakgrunn for utvikling og konflikter. Skal man kunne delta i samfunnsdebatten på en god måte, er det viktig å etterstrebe en god allmennkunnskap. Vi prøver på ulike måter å bidra til dette.

Skoler, organisasjoner og andre institusjoner over hele landet har vært besøkt. I tillegg til de grunnleggende temaene, som samfunnssikkerhet, forsvar, beredskap og sikkerhetspolitikk, har vi fokusert på å informere om aktuelle saker som cybersikkerhet, terrorisme, radikalisering og ekstremisme i Europa, samt ulike aktuelle konfliktområder. Rollespillet om Fred og Konflikt er også avholdt en rekke steder rundt om i landet. Spillet gir deltakerne et litt annerledes møte med sikkerhetspolitikken, og fører ofte til stort engasjement. Som regjeringer i ulike land, må de gyve løs på de mange utfordringene som dukker opp underveis i spillet.

Folk og Forsvar prøver også å være synlige på andre aktuelle arenaer. Også i år hadde vi stand under Arendalsuka, og møtte et bredt publikum. Vi var også til stede med stand den 8. mai på Akershus festning i Oslo, samt på Den internasjonale nasjonale veterankonferansen i Sandefjord.  Bladet til Folk og Forsvar kom i 2017 ut med 3 nummer, ett færre enn 2016. Bladet har rundt 6 000 faste abonnenter, og deles også ut på seminarer og konferanser. Rundt 24 000 eksemplarer av øvrig informasjonsmateriell er distribuert til interesserte. En rekke studieturer ble også arrangert i fjor, til Brussel, USA, Svalbard, Genève, Wien og Bratislava. Flere detaljer om de ulike aktivitetene kan studeres nærmere i denne årsberetningen – god lesning!

Oslo mars 2018,

Monica K. Mattsson Kämpe
Generalsekretær

Last ned beretningen

Siste artikler
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema