Styret 2017

Arbeidsutvalget

Leder 

Renee Kristin Rasmussen
LO 

Nestleder 
Trine Radmann
Næringslivets Hovedorganisasjon

Generalsekretær 
Monica K. Mattsson Kämpe
Folk og Forsvar

Folk og Forsvars 
Styremedlemmer: 


Rep. NHO
Mari Ulstein, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Rep. LO
Espen Finne
Norges Offisersforbund

Terje Vestvik
Det Frivillige Skyttervesen

Sigurd Hellstrøm
NROF

Liv Margareth Thorkelsen
Forsvarets Høgskoleforening

Britt T. B. Brestrup
NVIO

Per Erik Ommundsen
Politiets Fellesforbund

 

 

Vararepresentanter i styret:

Hans Rune Nicolaisen
NTL Forsvaret

Karl O. Bogevold
Forsvarets Seniorforbund

Brita Skallerud
Norges Bondelag

Per-Christian Kraft
Luftmilitært Samfund

Eirik Natlandsmyr
Norges Unge Venstre

Forsvarets observatør i styret:

Oberst Odd Inge Botillen
Forsvarsstaben
 
Observatør fra sivil myndighet i styret
:
 
Avdelingsdirektør Per K. Brekke 
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap

 

Revisor

 
Statsautorisert revisor Steinar Andersen 
Horwath Revisjon DA 

Valgkomiteen

Jorunn Sjøli
Norske Kvinners Sanitetsforening

Christian Chramer
Næringslivets Hovedorganisasjon 

Kine Smith-Larsen
Landsorganisasjonen i Norge

 

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerer studietur til Svalbard den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema