Folk og Forsvar
Folk og Forsvars magasin.

Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold.

Meningsmålinger 2017

NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR

Folk og Forsvar publiserer hvert år en meningsmåling med spørsmål om folks forhold til Forsvaret og til deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU. Nytt av i år er at målingen også inkluderte spørsmål om holdningen til norsk forsvarsindustri. Årets måling ble holdt av Opinion i august.

Seminarer våren 2018
Ålesund 17. januar
Scandic Parken
Leknes 25. januar
Kommunestyresalen, Vestvågøy Kommune
Sikkerhetspolitisk
leksikon
Faktabasert informasjon sortert på tema og alfabet
Søk online
Siste artikler
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Årets andre nummer av kontaktbladet.  
Årets første nummer av kontaktbladet.  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema