Folk og Forsvar
Folkemøter om Trident Juncture

Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om Trident Juncture

Reisebrev fra Litauen

Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur til Litauen, hvor vi blant annet fikk innblikk i landets forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon, Norges bilaterale relasjoner med Litauen, og ikke minst hvordan NATO og de norske styrkene bidrar med å trygge landets sikkerhet.

Sikkerhetspolitisk
leksikon
Faktabasert informasjon sortert på tema og alfabet
Søk online
Siste artikler
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Reisebrev fra studietur til Svalbard
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema