Seminarer

Folk og Forsvar arrangerer over 30 dagsseminarer i året. Vi dekker de største byene i landet og arrangementet er gratis.

Folk og Forsvar arrangerer ca. 15 sikkerhetspolitiske seminarer hvert halvår. Hensikten med seminaret er gjennom foredrag, spørsmålsstillinger og diskusjoner å belyse enkelte vesentlige sider ved vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. En tar videre sikte på å øke deltakernes kjennskap til vårt militære forsvar og vårt sivile beredskap.

De sikkerhetspolitiske seminarene går over en dag, med start kl. 0900 og avslutning ca. kl. 1430. Seminarene tilbys ikke med overnatting, da deltakerne bør komme fra området i rimelig nærhet til seminarstedet.

Deltakerne vil hovedsakelig komme fra de videregående skoler og ungdomsorganisasjoner i området, representanter fra noen av våre 70 landsomfattende medlemsorganisasjoner, Forsvaret, stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med tilknytning til totalforsvaret.

Vi ser gjerne at en ved uttak av deltakere får en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Ved overtegning vil en ta med de som først har tegnet seg.

Folk og Forsvar sørger for lunsj under seminaret.

Påmelding av deltakere (navn, adresse) skjer via telefon, telefaks elle e-post helst tre uker før seminarstart, men vi tar imot påmelding så langt det er ledige plasser. Program med deltakerliste vil så bli sendt deltakerne direkte.

Eksempel på seminarprogram
Sikkerhetspolitikk - Norge, Europa og verden

Kl. 0900 Registrering
Kl. 0930 Åpning av seminaret - introduksjon av Folk og Forsvar
Kl.0945 Er Norge et sikkert samfunn?
- samfunnssikkerhet, beredskapssystemer, terror og andre trusler.
kl. 1030 Pause

Kl.1040 Sikkerhetspolitikk i en globalisert verden: Norge og Nordområdene
Kl.1125 Pause
Kl.1135 Norges viktigste samarbeidspartnere - FN, OSSE, NATO og EU
Kl.1220 Lunsj
Kl.1300 Forsvaret som sikkerhetspolitisk verktøy
Kl.1340 Pause
Kl.1350 Dagsaktuelt tema
kl. 1425 Avslutning med kunnskapskonkurranse

Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer, under- og etter hvert foredrag

 

Se seminarprogram for halvåret.

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerer studietur til Svalbard den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema