Program og seminarinformasjon

Folk og Forsvar arrangerer ca. 15 sikkerhetspolitiske seminar hvert halvår. Hensikten med seminarene er gjennom foredrag, spørsmålsstillinger og diskusjoner å belyse enkelte vesentlige sider ved vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. En tar videre sikte på å øke deltakernes kjennskap til vårt militære forsvar og vårt sivile beredskap.

De sikkerhetspolitiske seminarene går over en dag, med start kl. 0845 og avslutning ca. kl. 1400. Seminarene tilbys ikke med overnatting, da deltakerne bør komme fra området i rimelig nærhet til seminarstedet.

Deltakerne vil hovedsakelig komme fra de videregående skoler og ungdomsorganisasjoner i området, representanter fra noen av våre 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner, Forsvaret, stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med tilknytning til totalforsvaret.

Vi ser gjerne at en ved uttak av deltakere får en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Ved overtegning vil en ta med de som først har tegnet seg.

Folk og Forsvar sørger for lunsj under seminaret.

 

Eksempel på seminarprogram
Sikkerhetspolitikk - Norge, Europa og verden

Kl. 0845 Registrering

Kl. 0900 Velkommen til seminart - hva er Folk og Forsvar

Kl.0910 Samfunnssikkerhet, forsvar og beredskap

kl. 1000 Pause

Kl.1015 Verdenssamfunnet - sikkerhetspolitikk i en global verden

Kl.1115 Lunsj

Kl.1200 Cybersikkerhet - utfordringer i en digital verden

Kl.1245 Pause

Kl.1300 Terror, ekstremisme og radikalisering - hva skjer i Europa?

Kl. 1345 Kunnskapskonkurranse + utfylling av evalueringsskjema

kl. 1400 Seminarslutt

 

Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer, under- og etter hvert foredrag

 

Se seminarprogram for halvåret.

Siste artikler
Det har vært aktivt og innholdsrikt år så langt! Vi...
Folk og Forsvar planlegger studietur til Litauen den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema