Årets studietur til USA

Bli med til USA – Norges viktigste allierte, og landet som er vertsland for både FNs hovedkvarter og en av NATOs to overkommandoer.  

12-18. november drar Folk og Forsvar til USA. På denne studieturen vil du få en større forståelse for amerikansk politikk, Norges forhold til USA, og internasjonalt sikkerhetspolitisk samarbeid. 

Program 

Detaljene i programmet er fortsatt under utarbeidelse, men hovedlinjene er klare. Turen starter med et par dager i Washington D.C. hvor vi besøker den norske ambassaden, Pentagon m.m. Temaene som dekkes inkluderer amerikansk politikk og Norges bilaterale forhold til USA. 

Neste stopp på turen er Norfolk i Virginia «NATO’s Home in North America». I Norfolk besøkes NATOs Allied Command Transformation (ACT) og Joint Force Command (JFC) hvor vi møter norske ansatte og representanter fra NATO. I tillegg legges det inn et besøk på et av de amerikanske fartøyene som ligger inne på marinebasen. 

Siste stopp på reisen er New York, der programmet vil inkludere foredrag fra den norske FN-delegasjonen og omvisning i FN-bygget. Temaene som dekkes her er blant annet norske prioriteringer i FN, FNs sikkerhetsråd og fredsbevarende operasjoner. 

Praktisk informasjon 

Deltakerne innkvarteres på enkeltrom på sentralt plasserte hotell i Washington DC, Norfolk og New York. Reise mellom destinasjonene foregår med tog, fly og buss. 

Turen er subsidiert, men deltakerne betaler en egenandel på kr 17 000,-. Dette dekker fly t/r Oslo-New York, hotell, transport internt i USA (som beskrevet i programmet), samt enkelte måltider.

Påmelding 

Gruppen vil bestå av 15 personer fra organisasjoner, etater, politikk, undervisning og forskningsmiljøer.
Send søknad med din bakgrunn og motivasjon for turen til jean@folkogforsvar.no  innen 22. september.
For ytterlige spørsmål, send mail til samme adresse eller ta kontakt på 92 84 04 57. 

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.