Rødt land

Velkommen til Sentrumsregionen
Dette er spillsiden for Rødt land

Styreform: Konstitusjonelt monarki hvor en kongen fungerer som statsoverhode, men med begrenset makt. En valgt regjering med statsminister har den utøvende makten.

Ressurser:
Helse og velferd: 3
Forsvar: 5
Økonomi og infrastruktur: 3

Dere skal spille Rødt land, hvor deres oppgave å styre landet på en best mulig måte gjennom hendelsene som oppstår. Målet er at Rødt land skal ha utviklet seg positivt når spillet er slutt.
Det vil bli vanskelig, og situasjonen kan utvikle seg svært raskt!

Rødt land er kjent for sine rike naturressurser, spesielt olje og gass, som har vært grunnlaget for landets betydelige velstand. Denne økonomiske avhengigheten av råvarepriser har ført til både velstand og sårbarhet. Rødt land har en sterk militærmakt som beskytter sine interesser både hjemme og i utlandet. Landets helse- og velferdssystem er tilstrekkelig, men det er store ulikheter mellom by og land, særlig med hensyn til infrastruktur utenfor de største byene.

Kun for deres øyne:
Dere ønsker å bli en dominerende stormakt i regionen.
Rosa har utfordret delelinjen i verdenshavet flere ganger og deres forskningsskip har flere ganger blitt observert på Rød side av delelinjen.
Schrollpasassjen er trang og dere kan dere kreve toll fra alle fartøy som seiler igjennom, men dette klarer dere ikke alene.
Landet har blitt økonomisk belastet av et stort antall flyktninger fra Grønt land, noe som har skapt misnøye blant deler av befolkningen og ført til et oppsving for høyreekstreme grupper.

Her kan dere finne informasjon om de andre land i regionen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.