Administrasjon

Den daglige driften av Folk og Forsvar håndteres av administrasjonen. I dag består Folk og Forsvars administrasjon av 9 ansatte.

Monica K. Mattsson Kämpe
Generalsekretær

Tlf: 22 98 83 62
Mob: 99 24 15 78
E-post: mkm@folkogforsvar.no

Monica K. Mattsson Kämpe fra Oslo er generalsekretær i Folk og Forsvar. Hun er utdannet Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo, med fransk og statsvitenskap i fagkretsen, samt Bachelor of International Business fra Økonomisk College. Hun har også gått hovedkurset til Forsvarets Høgskole, og har noe vekttall i Krisehåndtering fra Universitetet i Stavanger. Monica har «gått gradene» i Folk og Forsvar siden 1993, og vært generalsekretær siden 2002. I tillegg til å være organisasjonens daglige leder og ansikt utad, holder hun foredrag, skriver artikler og er ansvarlig redaktør for Folk og Forsvars blad og andre publikasjoner.

———————————————————————–

Anne Marie Kvamme
Kontorsjef

Tlf: 22 98 83 63
Mob: 40 24 06 77
E-post: amkvamme@online.no

Anne Marie Kvamme fra Oslo er kontorsjef hos Folk og Forsvar. Hun har høyskolestudier i økonomi og administrasjon fra Økonomisk College, i tillegg til IT-studier ved Norges Høyskole for Informasjonsteknologi. Anne Marie har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 1994, og har ansvar for økonomi, lønn, datasystem og annet kontorarbeid.

———————————————————————–

Adrian Pedersen
Administrasjonssekretær

Tlf: 22 98 83 60
Mob: 93 04 09 87
E-post: adrian@folkogforsvar.no

Adrian Pedersen fra Oslo er administrasjonssekretær hos Folk og Forsvar. Han har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, samt en bachelorgrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Adrian har også utdannelse innen grafisk design og markedsføring. Han har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2017, og har ansvar for blant annet sentralbord, kontorarbeid og det praktiske forarbeidet tilknyttet Folk og Forsvars seminarvirksomhet.

———————————————————————–

Vilde Wetteland Stoa
Redaktør/Informasjonsrådgiver (i permisjon)

Tlf: 22 98 83 69
mob: 92881403
E-post: vilde@folkogforsvar.no

Vilde Wetteland Stoa fra Oslo er informasjonsrådgiver hos Folk og Forsvar. Hun har en mastergrad i statsvitenskap med fordypning i internasjonal politikk fra Universitetet i Oslo. Vilde skrev masteroppgaven om norsk sikkerhetsstrategi i nordområdene, i lys av den russiske militæropptrappingen i tidsperioden 2008 til 2015. Hun har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2015, har ansvar for Folk og Forsvar sine nettsider, nyhetsbrev og publikasjoner. I tillegg bidrar hun til organisasjonens informasjonsvirksomhet ved å holde foredrag og skrive artikler.

———————————————————————–

Malini Breivega
Redaktør/Informasjonsrådgiver

Tlf: 22 98 83 68
Mob: 97 71 48 74
E-post: malini@folkogforsvar.no

Malini Breivega fra Bergen er informasjonsrådgiver hos Folk og Forsvar. Malini har bachelorgrad i medie– og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave skrev hun om transnasjonal høyreekstrem terrorisme. Hun har tidligere jobbet som studentpraktikant ved Den norske FN-delegasjonen i Genève. Malini har vært ansatt i Folk og Forsvar siden januar 2019 og har ansvar for Folk og Forsvar sine nettsider, nyhetsbrev og publikasjoner. I tillegg bidrar hun til organisasjonens informasjonsvirksomhet ved å holde foredrag og skrive artikler.

———————————————————————–

Cecilie Lilleaas
Studentpraktikant

Tlf: 22 98 83 60
Mob: 90 13 93 34
E-post: cecilie@folkogforsvar.no

Cecilie Lilleaas fra Oslo er studentpraktikant hos Folk og Forsvar. Cecilie har bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i internasjonal politikk, kriminologi og rettssosiologi. Hun studerer nå Peace and Conflict Studies ved UiO, og skriver masteroppgave om atomavskrekking og nye atomvåpenstater. Cecilie har vært ansatt siden mars 2021, og bidrar til Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet ved å skrive artikler og holde foredrag ved siden av studiene.

———————————————————————–

Heidi Venberget

Studentpraktikant

Tlf: 22 98 83 69
Mob: 93 48 09 60
E-post: heidi@folkogforsvar.no

Heidi Venberget fra Kongsvinger er studentpraktikant hos Folk og Forsvar. Heidi har én bachelorgrad i internasjonale studier og én i russisk, begge fra Universitetet i Oslo. Hun studerer nå statsvitenskap ved UiO, og skriver masteroppgave i sikkerhetspolitikk. Heidi har vært ansatt siden juli 2021, og bidrar til Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet ved å skrive artikler og holde foredrag ved siden av studiene.

———————————————————————–

Tor A. Sandli
Informasjonskonsulent/generalmajor (p)

Tlf: 22 98 83 64
Mob: 40 04 08 56
E-post: tor@folkogforsvar.no

Tor Arnt Sandli fra Rygge er pensjonert generalmajor og er informasjonskonsulent i Folk og Forsvar. Han er utdannet ved Luftkrigsskolen, RAF Staff College, Forsvarets høgskole, NATO Defense College og Marshall-senteret. Han har blant annet vært sjef for Forsvarets stabsskole, overadjutant for H. M. Kongen, norsk seniorrepresentant ved US Central Command under operasjonene i Afghanistan og Irak, og sjef for NATOs nordlige luftoperasjonssenter (Combined Air Operations Centre). Etter pensjonering har han hatt konsulentoppdrag i de baltiske land og i Midtøsten. Tor har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2014, og har ansvar for foredrag i ungdomsskolen om Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen, men han holder også foredrag på videregående skoler og i ulike foreninger.

———————————————————————–

Lars Andreas Rognan
Informasjonskonsulent/Orlogskaptein

Tlf:: 22 98 83 67
Mob: 46 41 28 71
E-post: lar@folkogforsvar.no

Lars Andreas Rognan fra Trondheim er Forsvarets liaison hos Folk og Forsvar. Han har maskinutdanning fra Sjømilitære Korps og HIST, samt økonomiutdanning fra BI. Lars har tidligere jobbet som maskinmester på en rekke militære fartøyer, vært kommandant ved Vardøhus og har 10 års tjeneste ved hovedkvarter i Forsvaret (FOH). Han har vært tilknyttet Folk og Forsvar siden 2011, og bidrar til organisasjonens informasjonsvirksomhet ved blant annet å holde foredrag på skoler, konferanser og i foreninger.

Fant du ikke det du lette etter? Ta kontakt med vårt sentralbord!

Telefon: 22 98 83 60
E-post: post@folkogforsvar.no

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.