Administrasjon

Monica K. Mattsson Kämpe
Generalsekretær

Tlf: 22 98 83 62
Mob: 99 24 15 78
E-post: mkm@folkogforsvar.no

Monica K. Mattsson Kämpe fra Oslo er generalsekretær i Folk og Forsvar. Hun er utdannet Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo, med fransk og statsvitenskap i fagkretsen, samt Bachelor of International Business fra Økonomisk College. Hun har også en rekke kurs og etterutdanning, og har bl.a. gått hovedkurset til Forsvarets Høgskole, samt tatt noen vekttall i Samfunnssikkerhet og krisehåndtering fra Universitetet i Stavanger. Monica har «gått gradene» i Folk og Forsvar siden 1993, og vært generalsekretær siden 2002. I tillegg til å være organisasjonens daglige leder og ansikt utad, holder hun foredrag, skriver artikler og er ansvarlig redaktør for Folk og Forsvars nettsider og publikasjoner.

———————————————————————–

Anne Marie Kvamme
Kontorsjef

Tlf: 22 98 83 63
Mob: 40 24 06 77
E-post: annemarie@folkogforsvar.no

Anne Marie Kvamme fra Oslo er kontorsjef hos Folk og Forsvar. Hun har høyskolestudier i økonomi og administrasjon fra Økonomisk College, i tillegg til IT-studier ved Norges Høyskole for Informasjonsteknologi. Anne Marie har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 1994, og har ansvar for økonomi, lønn, datasystem og annet kontorarbeid.

———————————————————————–

Adrian Pedersen
Administrasjonssekretær

Tlf: 22 98 83 60
Mob: 93 04 09 87
E-post: adrian@folkogforsvar.no

Adrian Pedersen fra Oslo er administrasjonssekretær hos Folk og Forsvar. Han har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, samt en bachelorgrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Adrian har også utdannelse innen grafisk design og markedsføring. Han har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2017, og har ansvar for blant annet sentralbord, kontorarbeid og det praktiske forarbeidet tilknyttet Folk og Forsvars seminarvirksomhet.

———————————————————————–

Jean-Bobér Rooseboom de Vries

Forsvarets Liaison / Informasjonsrådgiver

Tlf: 22 98 83 67
Mob: 92 84 04 57
E-post: jean@folkogforsvar.no

Major Rooseboom de Vries fra Nesodden er Forsvarets liaisonoffiser og informasjonsrådgiver i Folk og Forsvar. Han har en Bachelor i Militære Studier fra Krigsskolen og en Master i Styring og ledelse med fokus på Totalforsvaret, fra Høgskolen i Innlandet. Major Rooseboom de Vries har en variert tjeneste fra Forsvaret, inkludert flere misjoner i utlandet som Bosnia, Afghanistan, Midt-Østen og Sør-Sudan. Han har vært ansatt siden oktober 2022, og bidrar til Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet ved å skrive artikler, samt holde foredrag og spill.

———————————————————————–

Ernst R. Egelid

Informasjonsrådgiver/kommandør (p)

Tlf: 22 98 83 64
Mob: 95 88 80 83
E-post: ernst@folkogforsvar.no

Ernst Rune Egelid er pensjonert kommandør og er informasjonsrådgiver i Folk og Forsvar. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen, Stabsskolen og Forsvarshøgskolen i Helsingfors. Ernst har gjennomført en rekke militære kurs, både i Norge og i utlandet. I 2019 gikk han Sjefskurs 23 ved Forsvarets høgskole. Han har også en cand.mag.-grad i statsvitenskap og psykologi fra Universitetet i Bergen og Oslo.

Ernst har variert erfaring fra Forsvaret, inkludert et år som militærobservatør i det tidligere Jugoslavia (UNPROFOR). De siste 15 årene har han primært jobbet med forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, blant annet som forsvarsattaché ved Norges ambassade i Helsingfors, militærråd ved Norges faste delegasjon til FN i New York og som senior stabsoffiser i Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Han siste stilling i Forsvaret var som leder av Sjefskurset på Forsvarets høgskole.

Ernst har vært ansatt i Folk og Forsvar siden januar 2023 og bidrar med foredrag, rollespill og artikler.

———————————————————————–

Tor A. Sandli
Informasjonsrådgiver/generalmajor (p)

Tlf: 22 98 83 64
Mob: 40 04 08 56
E-post: tor@folkogforsvar.no

Tor Arnt Sandli fra Rygge er pensjonert generalmajor og er informasjonskonsulent i Folk og Forsvar. Han er utdannet ved Luftkrigsskolen, RAF Staff College, Forsvarets høgskole, NATO Defense College og Marshall-senteret. Han har blant annet vært sjef for Forsvarets stabsskole, overadjutant for H. M. Kongen, norsk seniorrepresentant ved US Central Command under operasjonene i Afghanistan og Irak, og sjef for NATOs nordlige luftoperasjonssenter (Combined Air Operations Centre). Etter pensjonering har han hatt konsulentoppdrag i de baltiske land og i Midtøsten. Tor har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2014, og har ansvar for foredrag i ungdomsskolen om Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen, men han holder også foredrag på videregående skoler og i ulike foreninger.

———————————————————————–

Ole-Bernt Wivesøll
Informasjonsrådgiver

Tlf: 22 98 83 64
Mob: 90 51 45 14
E-post: ole-bernt@folkogforsvar.no

Ole-Bernt Wivesøll, bosatt på Eidsvoll, er pensjonert offiser/tidligere sivilt ansatt i Forsvaret. Han er utdannet fra Krigsskolen, Stabsskolen og Handelshøyskolen BI. Han har variert tjeneste ved avdeling, skoler og stab, samt en rekke kurs i Norge og utlandet. Ole-Bernt har vært ansatt i Folk og Forsvar siden høsten 2023. Han har ansvar for foredrag i ungdomsskolen om Den første og andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen. Han gjennomfører også aktuelle foredrag samt rollespill på ungdoms- og videregående skoler.

———————————————————————–

Katarina Hodal

Studentpraktikant

Tlf: 22 98 83 69
Mob: 47 39 12 77
E-post: katarina@folkogforsvar.no

Katarina Hodal fra Oslo er studentpraktikant hos Folk og Forsvar. Katarina har en bachelorgrad i Utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo, og holder nå på med en master i Statsvitenskap. Masteroppgaven hennes handler om klima og sikkerhet. Hun har vært ansatt siden februar 2023, og bidrar til Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet ved å skrive artikler, samt holde foredrag og spill.

———————————————————————–

Marie-Louise Jakobsen

Studentpraktikant

Tlf: 22 98 83 69
Mob: 94 79 19 42
E-post: marie@folkogforsvar.no

Marie-Louise Jakobsen fra Lakselv er studentpraktikant hos Folk og Forsvar.
Marie-Louise har en bachelorgrad i Freds- og konfliktstudier fra Oslo Nye Høyskole, og holder nå på med en master i Statsvitenskap. Masteroppgaven hennes omhandler nordisk forsvarssamarbeid. Hun har vært ansatt siden februar 2023, og bidrar til Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet ved å skrive artikler, samt holde foredrag og spill.

———————————————————————–

Sebastian Halvorssen

Studentpraktikant

Tlf: 22 98 83 69
Mob: 41 49 91 71
E-post: sebastian@folkogforsvar.no

Sebastian Halvorssen fra Lillestrøm er studentpraktikant hos Folk og Forsvar. Sebastian har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra OsloMet, og en mastergrad i fred- og konfliktstudier fra UiT Norges arktiske universitet. Han har vært ansatt siden februar 2024, og bidrar til Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet ved å skrive artikler, samt holde foredrag og spill.

Fant du ikke det du lette etter? Ta kontakt med vårt sentralbord!

Telefon: 22 98 83 60
E-post: post@folkogforsvar.no

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.