Om oss

Logo Folk og Forsvar
Foto: Folk og Forsvar (Alle rettigheter forbeholdt)

Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon som driver med informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Siden 1951 har Folk og Forsvar hatt som formål å arbeide for fred, frihet og demokrati. Vårt formål er å fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Dette innebærer å skape forståelse for behovet for et forsvar, beredskapsmessig robusthet i samfunnet og sikkerhet og trygghet for den enkelte, for slik å styrke forsvarsviljen.

Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget. Besøk av Folk og Forsvar er kostnadsfritt.

Tilbud til hele landet

Vi tilbyr seminarer, foredrag og rollespill, i tillegg til studieturer, skriftlig materiell og økonomisk støtte til skoleklasser som skal på en studietur med relevant innhold.

Folk og Forsvars informasjonsarbeid dekker hele landet, og etterspørselen etter våre tilbud er høy. Hvert år deltar i overkant av 12 000 personer på Folk og Forsvars forskjellige aktiviteter rundt omkring i landet.

Landsomfattende paraplyorganisasjon

Organisasjonen er en paraplyorganisasjon for landsomfattende organisasjoner. Per i dag har Folk og Forsvar 59 medlemsorganisasjoner, deriblant LO og NHO. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har hatt en sentral rolle helt siden starten, og NHO og LO veksler på å ha vervene som leder og nestleder.

Les om historien til Folk og Forsvar

Den 26. februar 1951 ble organisasjonen Folk og Forsvar stiftet. Hvorfor ønsket man en slik organisasjon, og hvordan arbeidet man de første årene?

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.