Om oss

Logo Folk og Forsvar
Foto: Folk og Forsvar (Alle rettigheter forbeholdt)

Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon, som driver med informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Helt siden stiftelsen i 1951 har Folk og Forsvar hatt som formål å arbeide for fred, frihet og demokrati. Vår oppgave er å drive informasjonsvirksomhet for å fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Hvorfor har man et forsvar? Hvilke aktører jobber med å bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge? Hva foregår av konflikter rundt oss, og hvordan påvirker det Norge? Hva har vi av internasjonalt samarbeid, organisasjoner og allianser som jobber med sikkerhetspolitikk? Dette er spørsmål vi mener det er viktig å ha kunnskap om, for dermed også å styrke forsvarsviljen.

Vi tar ingen egne standpunkt, men driver et faktabasert informasjonsarbeid, basert på politikken som til enhver tid er fastlagt av Stortinget.

Aktivitet

Vi dekker hele Norge, og besøk av Folk og Forsvar er kostnadsfritt. Vi tilbyr seminarer, foredrag og rollespill til skoler og organisasjoner. I tillegg arrangeres studieturer med et sikkerhetspolitisk program, og vi har et nordisk samarbeid med en årlig konferanse. Skoleklasser som skal reise på relevante studieturer kan søke om økonomisk støtte og forberedende foredrag.

Vi produserer også undervisningsopplegg og temasider, samt publiserer ukens aktualitet, månedens konflikt og månedens forsvarssak på nettsidene våre. Vi utgir også et månedlig nyhetsbrev.

Folk og Forsvars informasjonsarbeid dekker hele landet, og etterspørselen etter våre tilbud er høy. Årlig deltar i 12 – 14 000 personer på Folk og Forsvars forskjellige aktiviteter rundt omkring i landet.

Landsomfattende paraplyorganisasjon

Organisasjonen er en paraplyorganisasjon for landsomfattende organisasjoner. Per i dag har Folk og Forsvar 59 medlemsorganisasjoner, deriblant LO og NHO. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har hatt en sentral rolle helt siden starten, og NHO og LO veksler på å ha vervene som leder og nestleder.

Les om historien til Folk og Forsvar

Den 26. februar 1951 ble organisasjonen Folk og Forsvar stiftet. Hvorfor ønsket man en slik organisasjon, og hvordan arbeidet man de første årene?

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.