Styret

Styret i Folk og Forsvar legger planer og retningslinjer for organisasjonens virke, og fungerer som et kontrollorgan for organisasjonens virksomhet.

Styret i Folk og Forsvar har ansvaret for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene, planer og rettlingslinjer. I tillegg er styret er kontrollorgan for organisasjonens virksomhet.

Styret består av representanter fra Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner, og møtes til styremøte 4-5 ganger i året. Medlemsorganisasjonene LO og NHO veksler på å inneha henholdsvis leder- og nestledervervet.

På Folk og Forsvars årsmøte velges representanter til styret, basert på valgkomiteens anbefalinger. Styremedlemmer velges på en to års rotasjon, der ca. halvparten er på valg hvert år.

Styret 2024

Arbeidsutvalget

  • Leder: Jon Kristiansen, NHO
  • Nestleder: Kristin Sæther, LO
  • Generalsekretær: Monica K. Mattsson Kämpe, Folk og Forsvar

Styremedlemmer:

Mari Ulstein
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (Rep. NHO)

Staale Idar Reiten
Norges Offisersforbund (Rep. LO)

Terje Vestvik
Det Frivillige Skyttervesen

Beatrice C. Berg Sæthre
YATA

Per Erik Ommundsen
Politiets Fellesforbund

May Britt Buhaug
Norske Kvinners Sanitetsforening

Iren Isfeldt
Forsvarets Seniorforbund

Vararepresentanter i styret:

Hanne Guro Gaarder
Norsk Totalforsvarsforum

Arnfinn Vik
NROF

Trond Ellefsen
Delta

Per Olav Vaagland
NVIO

Njål Kjølholdt-Gustavsen
Veteranforbundet SIOPS

Forsvarets observatør i styret:

Oberst Odd Inge Botillen
Forsvarsstaben

Sivil beredskaps observatør i styret:

Elisabeth Longva
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap

Revisor

Statsautorisert revisor Leif Åge Aabø
Horwath Revisjon DA

Valgkomiteen

Britt Tove Berg Brestrup
NVIO

Gjermund Løyning
NHO

Marianne Breiland
LO

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.