Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjonene er kjernen i Folk og Forsvar. I dag består organisasjonen av 58 medlemsorganisasjoner.

Medlemskap i Folk og Forsvar er åpent for større, landsomfattende organisasjoner. Medlemsorganisasjonene inviteres regelmessig til konferanser og studieturer i inn- og utland.

Medlemsorganisasjonene nominerer representanter til styret i Folk og Forsvar. Årsmøtet er Folk og Forsvars høyeste organ, og består av en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet velger styret, og gir retningslinjer for Folk og Forsvars virksomhet. Det kan imidlertid ikke fatte vedtak som forplikter de enkelte medlemsorganisasjonene.

Hvordan bli medlem?

Vi vil gjerne ha med enda flere organisasjoner i Folk og Forsvar! Som medlemsorganisasjon viser dere støtte til å sette å fokus på sikkerhet, forsvar og beredskap i bred forstand. Medlemsorganisasjonene får regelmessig invitasjoner til seminarer, studieturer etc. Det er kostnadsfritt å få besøk av en foredragsholder fra Folk og Forsvar, til medlemsmøter o.l.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem i Folk og Forsvar, kan sende oss en mail på post@folkogforsvar.no. Fortell gjerne litt om organisasjonen du representerer, som formål, antall medlemmer etc. Legg også ved organisasjonens vedtekter.

Søknaden vil bli behandlet av styret, i henhold til vedtektene . De fastsetter også hvilken kontingentsats organisasjonen faller under.

Kontigenter

Årsmøtet vedtar med henvisning til vedtektene for Folk og Forsvar, § 8 Kontingent, fire kategorier for kontingentsatser, og kontingentene er fastsatt slik fra og med 2011:

  1. Landsomfattende hovedsammenslutninger betaler kr. 12.500,-
  2. Større, frittstående organisasjoner betaler kr. 5.000,-
  3. Underavdelinger av de landsomfattende hovedsammenslutningene betaler kr 1.000,-
  4. Øvrige organisasjoner betaler kr. 500,-

Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av hvilken kategori den enkelte organisasjon hører inn under, og skal ta tilbørlig hensyn til at ingen organisasjon blir utelukket på grunn av svak økonomi.

Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.