Meningsmålinger

Trykk på bilde for å lese Folk og Forsvars siste meningsmåling i PDF-versjon.

Hvert år bestiller og publiserer Folk og Forsvar meningsmålinger om folks holdninger til Forsvaret og internasjonalt samarbeid.

Våre meningsmålinger gjennomføres av analysebyrået Opinion. Spørsmålene handler om nordmenns holdninger til verneplikten, Forsvaret, NATO og deltakelse i internasjonale operasjoner. Noen år inkluderes også andre spørsmål, for eksempel om holdning til norsk forsvarsindustri.

I over 50 år har disse meningsmålingene blitt gjennomført, noe som gjør at resultatene over tid gir en god pekepinn til hvordan utviklingen av holdningen til disse spørsmålene har vært. Det foretas også sammenlignbare målinger i de øvrige nordiske landene.

Meningsmålingene kan dermed være et verdifullt verktøy for blant annet forskere, foredragsholdere, studenter, journalister og andre som er interessert i befolkningens holdning til forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Meningsmålingene for de siste ti år er digitalisert. For tilgang på meningsmålinger fra før 2011, ta kontakt med post@folkogforsvar.no.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.