Meningsmåling 2020

Trykk på bilde for PFD-versjon av meningsmålingen.

I Folk og Forsvars meningsmåling fra 2020 har godt over halvparten – 57 % – av de spurte et godt inntrykk av kvaliteten til Forsvaret, noe som er en positiv utvikling gjennom de siste årene. Og de yngste, mellom 18-24 år, er aller mest fornøyd. Der svarer hele 71 % at de har inntrykk av at kvaliteten på det norske forsvaret er svært godt eller ganske godt.

Meningsmålingen undersøker nordmenns holdningen til Forsvaret og internasjonalt, sikkerhetspolitisk samarbeid. Undersøkelsen viser at Forsvaret står sterkt hos det norske folk, og 85 % av folket er positive til å ha et militært forsvar. Mange mener imidlertid at forsvarsbudsjettet er for lite. Over halvparten av den mannlige befolkningen (52 %) mener dette, og 42 % av befolkningen som helhet. Oppslutningen om verneplikten er jevnt høy, og 8 av ti mener at den bør beholdes.

– Det er gledelig at det er en høy oppslutning om Forsvaret, og at folk har et godt inntrykk av kvaliteten på det som gjøres. Mange vil allikevel gjerne ha et enda sterkere forsvar, og er bekymret for om budsjettene er høye nok, sier generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe i Folk og Forsvar.

Oppslutningen om NATO er høy

Meningsmålingen viser at oppslutningen om norsk NATO-medlemskap har vært økende de siste årene. Som i fjor mener åtte av ti (80 %) medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet. Oppslutningen er høyere blant menn (86 %) enn kvinner (73 %), og oppslutningen er høyere blant de over 30 år. Tre av fire (74 %) mener også at Norge bør delta i NATO-ledete styrker med FN-mandat.

Beredskap for korona-pandemien

I år stilte man også spørsmål om Norge var godt nok forberedt og hadde nødvendig beredskap når korona-pandemien rammet oss. Kun 1 av 5 syntes at vi var godt nok forberedt. Allikevel var de fleste godt fornøyd med myndighetenes håndtering av pandemien, og 3 av 4 syntes den ble håndtert svært eller ganske godt.

– Pandemien rammet oss brått, og vi merket vel alle en viss mangel på beredskap og smittevernutstyr. Allikevel klarte de ulike aktørene raskt å komme i gang med arbeidet, og det er tydelig at myndighetene har bred støtte hos folk for måten de har håndtert situasjonen på så langt, sier generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.