Meningsmåling om forsvarspolitikk 2021

Opinion gjennomførte i september en meningsmåling på oppdrag fra Folk og Forsvar. Det er høy oppslutning om Forsvaret. Nesten 9 av 10 (88%) mener at Norge bør ha et militært forsvar.

Trykk på bildet for å lese hele meningsmålingen!

Opinion har nylig gjennomført en meningsmåling på oppdrag fra Folk og Forsvar om Forsvaret og internasjonalt, sikkerhetspolitisk samarbeid. Forsvaret står sterkt hos det norske folk, og 88% av folket er positive til å ha et militært forsvar. Seks av ti har et godt inntrykk av kvaliteten på Forsvaret, og dette er en stigende trend. En av tre mener imidlertid at forsvarsbudsjettet er for lite.

Forsvarsviljen er også høy. Åtte av ti mener at vi må forsvare oss om vi blir angrepet, selv om utfallet er usikkert. Tre av fire vil også selv delta i forsvaret, ut fra egne forutsetninger. Oppslutningen om verneplikten er stabilt høy, og åtte av til mener at den bør beholdes.

– Den høye oppslutning om Forsvaret fortsetter, og folk har et godt inntrykk av kvaliteten på det som gjøres. Mange vil allikevel gjerne ha et enda sterkere forsvar, og er bekymret for om budsjettene er høye nok, sier generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe i Folk og Forsvar.

Oppslutningen om NATO er høy

Meningsmålingen viser at oppslutningen om norsk NATO-medlemskap også er høy. Som i fjor mener åtte av ti (79 %) medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet. Tre av fire (74%) mener også at Norge bør delta i NATO-ledete styrker med FN-mandat.

Beredskap for korona-pandemien

Som i fjor stilte man også denne gangen spørsmål om Norge var godt nok forberedt og hadde nødvendig beredskap når korona-pandemien rammet oss. Kun 16% syntes at vi var godt nok forberedt, og dette er en nedgang fra i fjor, da 21% svarte det samme. De fleste (70%) er fortsatt godt fornøyd med myndighetenes håndtering av pandemien, men også her har andelen sunket noe fra i fjor (75% i 2020).

Forsvarsindustri

Syv av ti anså at det er viktig å ha en forsvarsindustri i Norge. Menn (77%) i større grad enn kvinner (64%). Åtte av ti sa seg enig i at forsvarsindustri er viktig for nasjonal verdiskaping, teknologiutvikling og arbeidsplasser.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.