Årsberetning 2020

En person står på en scene og snakker til en forsamling
Med god avstand mellom deltagerne fikk vi blant annet gjennomført et dagsseminar i Røros. Foto: Folk og Forsvar (Begrenset gjenbruk)

Som resten av verden, ble også Folk og Forsvars drift rammet av koronapandemien.

Da vi gikk inn i 2020 ante heller ikke vi i Folk og Forsvar noe om at dette skulle bli et veldig annerledes år. Et par måneder rakk vi med normal drift, før koronapandemien rammet landet med full tyngde. Vi gikk over på hjemmekontor, og mye av aktiviteten ble flyttet over til skriftlig kommunikasjon.

Digitale undervisningsopplegg

Med tidvis stengte skoler og økt bruk av hjemmeundervisning, måtte Folk og Forsvar omstille sin aktivitet. Etterspørselen økte etter digitale ressurser, og vi utarbeidet hele 36 ulike undervisningsopplegg, om ulike tema relatert til forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Artikler på nett

Gjennom året intensiverte vi også arbeidet med å fylle ut og videreutvikle artikkelbasen på nettsidene våre. Hver uke publiseres Ukens aktualitet på sosiale medier, og hver måned Månedens konflikt og Månedens forsvarssak. Det har aldri før blitt produsert så mange artikler på nettsiden som i 2020.

210 artikler ble skrevet og 88 ble oppdatert gjennom året. Alle oppslagsord i det sikkerhetspolitiske leksikonet ble også gjennomgått og oppdatert. Det ble sendt ut månedlige nyhetsbrev og jobbet med å videreutvikle strategien for sosiale medier, og da særlig Facebook.

Også fysisk aktivitet

En god del aktivitet som faktisk innebærer fysiske møter ble også avholdt. Hva som var mulig å få til innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner, ble vurdert løpende. Totalt nådde vi nesten 8000 mennesker gjennom disse aktivitetene, for det meste ungdom mellom 15-19 år.

Dagsseminarer

Det ble arrangert 21 dagsseminarer om sikkerhetspolitikk i Norge, Europa og verden, med i overkant av 1200 deltakere. De aller fleste av disse var elever i videregående skoler.

Seks temaer blir presentert i korte bolker, og i vårsemesteret snakket vi om «Norge – statsmakt, forsvar og beredskap», «Konflikter før og nå», «Europas sikkerhetsutfordringer», «Konfliktløsning: aktører og utfordringer», «Vårens konflikt: Iran», og «Folkemord i vår tid». I høstsemesteret var de to siste temaene skiftet ut med «Høstens konflikt: Kashmir» og «Pandemier og internasjonal politikk».

Alle seminarene blir avsluttet med en quiz, med en liten premie til de som svarte raskest og hadde flest rett.

Skolebesøk

En rekke skolebesøk ble også avholdt. Det ble holdt foredrag for 47 videregående skoler, med totalt 2221 deltakere.

Temaene her var noen av de samme som for dagsseminarene, men også fordypning i andre konfliktområder, som Midtøsten og Syria, eller dagens sikkerhetsutfordringer, som falske nyheter og påvirkningskampanjer. Det ble også holdt foredrag for 54 ungdomsskoler, med 3152 deltakere. Her var hovedtemaene Den andre verdenskrig og Den kalde krigen.

Satsningen på skoleverket er i tråd med den gjeldende langtidsplanen, der ungdom er en prioritert målgruppe. For de skolene som ikke kunne få besøk som følge av reise- og møterestriksjoner, ble enten besøket utsatt eller det ble tilbudt digitale foredrag på Zoom og lignende plattformer.

Rollespillet Fred og konflikt

Rollespillet Fred og konflikt er et interaktivt spill der spillerne inntar roller som statsminister, utenriksminister og finansminister. Underveis i spillet forhandler deltakerne med hverandre i mindre grupper, for å finne løsninger på ulike konflikter og utfordringer.

Rollespillet var under store deler av året vanskelig å gjennomføre med hensyn til de gjeldende smittevernrestriksjoner. Vi rakk allikevel å avholde 29 spill, med i underkant av 800 deltakere. Også her var de aller fleste elever i videregående skoler.

Studieturer

Tre personer står på dekk med kjeledresser
Til tross for koronapandemien fikk Folk og Forsvar gjennomført en nedskalert versjon av vår populære studietur til Svalbard. Foto: Hannah Raake/Folk og Forsvar (Begrenset gjenbruk).

Det var planlagt en rekke studieturer i 2020, som dessverre måtte kanselleres. Dette gjaldt reiser til Balkan, Brussel, Wien og USA.

Det var også planlagt en studietur til Svalbard, som ble avholdt i en litt annen form enn vanlig. En gruppe med representanter fra Tillitsvalgtordningen for Forsvaret fikk sammen med representanter fra Den Norske Atlanterhavskomité og Folk og Forsvar et møteprogram i Longyearbyen, før de fulgte Kystvakten på tokt noen dager ned mot norskekysten.

Vi håper å kunne sette opp igjen de kansellerte studieturene så snart det igjen er forsvarlig.

Nordisk konferanse

Årets nordiske konferanse skulle vært avholdt i Helsingfors i mai, men måtte dessverre utsettes. Vi holder kontakten med våre nordiske søsterorganisasjoner for å finne en løsning.

Magasinet Folk og Forsvar

Forsiden av et av Folk og Forsvars magasiner fra 2020
Forsiden på et av de to magasinene som ble publisert i 2020. Foto: Folk og Forsvar (Begrenset gjenbruk)

Det ble utgitt to nummer av Magasinet Folk og Forsvar i 2020. Hver utgave hadde et opplag på 7 500, hvorav rundt 5 500 går til faste abonnenter, og resten deles ut på seminarer, skolebesøk og via bestillinger fra nettsiden.

Under nedstengningsperioder har vi også opplevd en økende interesse for å bestille temahefter og papirutgaven av det sikkerhetspolitiske leksikonet.

Takk til våre samarbeidspartnere

Selv om mye ble kansellert i 2020 vil vi gjerne takke for all hjelp og velvilje vi møter hos norske ambassader og utenriksstasjoner, representanter i internasjonale organisasjoner, Forsvaret og andre fagmiljøer i planlegging og gjennomføring av studieturene. Disse orienteringene er svært nyttige for gruppene, som er bredt satt sammen fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.