Årsberetning 2022

Etterspørselen etter informasjon var stor i 2022. Krig i Europa var – dessverre – en sterkt medvirkende
årsak til dette.

Til tross for enkelte påvirkninger av pandemien i løpet av de første månedene av 2022, kunne vi heldigvis gå tilbake til normal drift. Tallene er tydelige. Tross en del koronarelaterte avlysninger ved årets begynnelse, nådde vi over 13 700 mennesker med
fysiske arrangement i året som gikk. Dette er fullt på høyde med et godt besøkt «normalår»!

Dagsseminarer

Sikkerhetspolitisk seminar i Bergen. Foto: Folk og Forsvar (begrenset gjenbruk).

Det ble arrangert 25 dagsseminarer om Europeisk sikkerhetspolitikk – Norges forsvar og beredskap, med i overkant av 1 800
deltakere. De aller fleste av disse var elever i videregående skoler.

Seks temaer blir presentert i korte bolker, og i 2022 snakket vi om
«Norge – statsmakt, forsvar og beredskap», «Konflikter før og nå», «Europas sikkerhetsutfordringer», «Konfliktløsning – aktører og
utfordringer», «Vårens konflikt: Ukraina», og «Arktis og normområdene». Alle seminarene blir avsluttet med en Kahoot-quiz, med små premier til de som svarer raskest og har flest rett.

Skolebesøk

Den store veksten kom imidlertid gjennom skolebesøk. Hele 81 videregående skoler og 79 ungdomsskoler hadde besøk av foredragsholdere fra Folk og Forsvar. Temaene hos de videregående skolene varierer, men dreier seg ofte om aktuelle konflikter, internasjonale organisasjoner og forsvar/beredskap.

På ungdomsskolene er ofte klassene i ferd med å arrangere klasseturer med forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer på programmet. Vanlige hovedtemaer her er 2. verdenskrig og den kalde krigen, fram til vår tid.

Satsningen på skoleverket er i tråd med den gjeldende langtidsplanen, der ungdom er en prioritert målgruppe. Gjennom foredragsvirksomheten i skoleverket traff vi i 2022 rundt 10 000 skoleelever.

Skolebesøk på Steinskjær. Foto: Folk og Forsvar (begrenset gjenbruk).

Rollespillet Fred og konflikt

Rollespillet Fred og konflikt er et interaktivt spill der deltakerne forhandler med hverandre i mindre grupper, for å finne løsninger på ulike konflikter og utfordringer.

I 2022 ble det avholdt 49 spill med totalt 1297 deltakere.
Også her var de aller fleste elever i videregående skoler.

Nettsidene

Nettsidene våre er nå godt etablert, og vi opplever gledelig stor vekst i antall brukere. I 2022 hadde vi i underkant av en halv million
individuelle brukere inne på nettsidene.

De aller fleste kommer inn via Google og andre søkemotorer. Det produseres ukentlig nye
artikler til nettsidene våre, og vi oppdaterer leksikon og temasider jevnlig.

Sidene våre har blitt en god kanal for å spre informasjon
om ulike forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer, konflikter og internasjonale organisasjoner. Vi får gode tilbakemeldinger på sidene,
særlig fra skolene. Det sendes også ut månedlige nyhetsbrev, som samler en del av de viktigste artiklene i slutten av hver måned.

Foto: Folk og Forsvar (begrenset gjenbruk).

Studieturer

2022 ble også året da vi endelig kunne arrangere sikkerhetspolitiske studiereiser til utlandet igjen.

I tillegg til vår årlige studietur til Svalbard med fokus på nordområdene, hadde vi i foregående år også studieturer til Haag og Wien.

I Haag var det fokus på
folkeretten, og flere sentrale institusjoner ble besøkt. I Wien var det OSSE som sto i sentrum, sammen med IAEA og øvrige
FN-organisasjoner.

Vi setter stor pris på all hjelp og velvilje vi møter hos norske ambassader og utenriksstasjoner, representanter i
internasjonale organisasjoner, Forsvaret og andre fagmiljøer i planlegging og gjennomføring av studieturene. Disse orienteringene er svært nyttige for gruppene, som er bredt satt sammen fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet er viktig. I mai 2022 kunne vi endelig møtes i Helsingfors for en givende nordisk konferanse. Etter to
utsettelser, kunne deltakerne fordype seg i nordisk sikkerhetspolitikk.

I desember var det nytt planleggingsmøte for generalsekretærene, og i 2023 vil det være Norges tur til å arrangere.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.