Høsthilsen fra Generalsekretæren

Da har høsten begynt å melde sin ankomst – skolene har startet og Folk og Forsvar har lagt planene for høstens seminarer!

Foto: Jean-Pol GRANDMONT (CC BY-SA 3.0)

Også 2021 har så langt vært et annerledes år for oss i Folk og Forsvar. Koronapandemien har fortsatt å stikke kjepper i hjulene for en god del aktiviteter. Kun 4 dagsseminarer ble avholdt i vårsemesteret. Hjemmekontor har vært regelen, snarere enn unntaket, også i halvåret som har gått. Allikevel har drøyt 4 800 personer deltatt på et seminar eller foredrag med Folk og Forsvar. De aller fleste av disse traff vi gjennom skolebesøk på ungdoms- og videregående skoler.  Noen ble avholdt digitalt, gjennom plattformer som Zoom og Teams, men når smittesituasjonen har tillatt det har vi også hatt en god del fysiske arrangementer

Nå i høst er som kjent den fjerde smittebølgen over oss. Den rammer i stor grad barn og unge, som ennå ikke er vaksinert. Mange av disse er innenfor vår primære målgruppe. Men vaksinasjonstakten øker, og det ser ut til at de fleste over 16 vil ha fått tilbud om vaksine i løpet av de nærmeste ukene. Da vil forhåpentligvis også denne smittebølgen raskt bli mindre. Situasjonen er dermed annerledes enn ved disse tider i fjor. Nå er optimismen stor for at høstens aktivitet kan gå mer eller mindre som planlagt. Allikevel er vi beredt til å kaste om på planer og finne alternative løsninger, om fysiske møter blir frarådet igjen.

Seminarer og foredrag

Til tross for at digitale løsninger er et godt alternativ, vet vi at mange savner det å kunne møtes fysisk. Vi har satt opp en oversikt over høstens seminarer her, kanskje du finner et som er i nærheten? De fleste av seminardeltakerne er skoleelever fra videregående skoler. Vi tilbyr også foredrag for ungdomsskoler og videregående skoler, samt rollespillet Fred og Konflikt. Det er alltid kostnadsfritt å få besøk av Folk og Forsvar.

For voksne i full jobb kan det være vanskelig å ta seg fri for å delta på et helt dagsseminar. Kanskje du heller har lyst på besøk fra Folk og Forsvar på et medlemsmøte i din organisasjon, parti eller forening? Vi kan stille med foredragsholder også på kveldstid og i helger, så det er bare å ta kontakt på tlf 22 98 83 60 eller e-post post@folkogforsvar.no .

Nye nettsider

Et prosjekt som har tatt mye tid i vår er Folk og Forsvars nye nettsider. Vi har jobbet for å gjøre sidene enklere å navigere i, med en kortere menystruktur og bedre søkefunksjoner. Vi har også fortsatt å fylle på med aktuelle artikler om ulike land, temaer og konflikter. Folk og Forsvar sikkerhetspolitiske leksikon ligger ute digitalt, og oppdateres jevnlig. På sidene våre finner du dessuten forslag til undervisningsopplegg for skoleverket, om en lang rekke sikkerhets- og utenrikspolitiske emner. I arbeidet med de nye nettsidene har vi fått god hjelp av testpersoner fra både skoleverk og organisasjonsliv underveis, så vi håper at brukervennligheten nå skal være god. Så langt i år har i overkant 124 000 unike brukere besøkt nettsidene våre, og forhåpentligvis stiger dette ytterligere når skolene nå er i gang igjen. Håper du også tar en titt!!

Folk og Forsvar 70 år!

Den 26. februar 2021 fylte Folk og Forsvar 70 år. Tanken var opprinnelig å markere jubileet med en større konferanse, med profilerte talere. Dessverre ble det med tanken, siden koronarestriksjonene vanskeliggjorde arrangementet. Jubileet preget imidlertid det siste nummeret av Magasinet Folk og Forsvar. Det kan bestilles, om du gikk glipp av det.  Her kan du lese mer om både bakgrunnen for opprettelsen, samarbeidet mellom organisasjonene og mye annet spennende. Fra nå av vil imidlertid ikke Magasinet gis ut i et fysisk format. Du finner imidlertid stadig nye artikler på nettsidene våre, og vi oppfordrer alle tidligere abonnenter og andre interesserte å tegne seg for det månedlige nyhetsbrevet vårt.

Foto: Monica K. Mattsson Kämpe, Folk og forsvar.

Med den sikkerhetspolitiske utviklingen i verden vil det utvilsomt være mye å belyse og informere om også i tiden som kommer. Jeg håper du vil følge oss videre!

Med ønske om en riktig god høst!

Monica K. Mattsson Kämpe, generalsekretær Folk og Forsvar

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.