Leksikon

Organisasjonen av alliansefrie stater

(eng. Non-Aligned Movement, fork. NAM) er en løs internasjonal sammenslutning av stater som ikke er tilsluttet noen mellomstatlig forsvarsallianse. Forløperne for bevegelsen var Bandung-konferansen av alliansefrie utviklingsland (1955) og de afrikansk-asiatiske solidaritetskonferansene 1957–58 og 1963.

Sammenslutningen har 120 medlemsland, hvorav Belarus (tidligere Hviterussland) er det eneste i Europa. Bevegelsens generalsekretær er fra 2019-2023 Ilham Aliyev fra Aserbajdsjan.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.