Leksikon

Berlinmuren

ble selve symbolet på den kalde krigen og motsetningene mellom vesten og de kommunistiske landene i øst.

Bygningsarbeidet med betongmuren ble påbegynt den 13. august 1961 av østtyske og sovjetiske tropper. Formålet med muren var å stanse de store mengdene med mennesker som flyktet fra Østsiden av byen, DDR. Muren gikk tvers igjennom Berlin, og satte en definitiv stopper for alt samkvem mellom den sovjetisk styrte østlige sektoren og den vestlige sektoren kontrollert av Frankrike, Storbritannia og USA. Denne oppdelingen var fordelingen av områdene mellom seiersmaktene etter andre verdenskrig, som fikk dele tyske områder seg i mellom.

Vest-Berlin lå som en enklave i sentrum av Øst-Tyskland, og var gjenstand for en rekke kontroverser mellom øst og vest. Det var kun en grenseovergang forbi muren, og soldatene som voktet muren hadde fått beskjed om å skyte enhver som forsøkte å krysse muren inn til Vest-Berlin ulovlig.

Muren ble revet den 9. november 1989, og på mange måter ble fallet av muren ensbetydende med fallet av DDR som stat.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.