Leksikon

fascisme

er en autoritær og totalitær politisk ideologi som kombinerer element fra kapitalisme, sosialisme, korporativisme, nasjonalisme, militarisme og antikommunisme.

Betegnelsen er avledet av italienske ordet fasci (sammenslutninger). Dette har sammenheng med det romerske ordet fasces (et knippe av tynne trestokker som symboliserte makt eller autoritet).

Fascismen oppstod i Italia som et resultat av splittelse i Det Italienske Kommunistparti over deltakelse i første verdenskrig og i synet på bolsjevismens tese om nødvendigheten av en verdensomspennende revolusjon. Opprinnelig ble betegnelsen fascisme brukt av en politisk bevegelse som styrte Italia fra 1922 til 1943 under ledelse av Benito Mussolini. Senere ble fascisme et mer generelt navn på en type totalitære politiske bevegelser, partier og ideologier. Det er likevel ingen klar enighet om hva det ligger i det å være «ekte» fascist.

Nøkkelord i fascismens ideologi er korporativisme, vitalisme, voldelig politisk atferd, førerdyrkelse, anti-konstitusjonalisme, anti-kapitalisme, anti-individualisme, og militarisme.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.