Leksikon

FN

 

FN emblemet viser et verdenskart som symbol på jordas befolkning. Kartet er omkranset av to olivengreiner, et gammelt tegn på fred og samarbeid.
Foto: ukjent (offentlig eie).

(eng. United Nations, UN) er en forkortelse for De forente nasjoner. Organisasjonen ble etablert med undertegnelsen av FN-pakten den 26. juni 1945 og trådte i kraft den 24. oktober 1945 i San Francisco.

Mandat

FN arbeider for å fremme internasjonal fred og sikkerhet i verden.

Målet med etableringen av FN er at medlemslandene gjennom samarbeid skal løse og forhindre politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemer. Organisasjonen er mellomstatlig, og innehar ikke mer makt enn den tildeles av sine medlemsstater. Samarbeid og vedtekter som fattes baseres på FNs charter (FN-pakten).

Beskyttelse av individer, også fra egen stat, står sentralt i charteret, som dermed strekker seg ut over det tradisjonelle suverenitetsdogmet i Folkeretten.

Organisasjon

FN-systemet består av seks administrative organer; Generalforsamlingen, Sekretariatet, Tilsynsrådet, Den internasjonale domstol, Det økonomiske og Sosiale råd og Sikkerhetsrådet. Disse styrer underliggende organisasjoner og fond. FNs under- og særorganisasjoner reflekterer de mange politikkområder som fredsbygging og fredsbevaring inkluderer.

Medlemsland

Per 2023 har FN 193 medlemsland. 

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.