Leksikon

FNs generalforsamling

 

Foto: wikimedia

(eng. United Nations General Assembly, fork. UNGA eller GA) er FNs hovedorgan, også kalt hovedforsamlingen, hvor alle 193 medlemsland deltar. Generalforsamlingen holder møte årlig. I tillegg kan det innkalles til ekstraordinær sesjon.

Generalforsamlingen er FNs høyeste myndighet. Forsamlingen skal ta initiativ til gjenopprettelse av fred og sikkerhet. Dersom de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet ikke klarer å enes, kan generalforsamlingen gripe inn og fatte nødvendige tiltak for å forsvare freden (kalt; Acheson-planen/resolusjon «Uniting for peace»). Viktige saker må fattes med 2/3 flertall i forsamlingen, ellers er flertall tilstrekkelig.

Hvert medlemsland kan møte med fem representanter og fem vararepresentanter, i tillegg til så mange rådgivere det selv ønsker. I Generalforsamlingen opprettholdes likhetsprinsippet om at hvert medlemsland har én stemme. Vedtak i generalforsamlingen er ikke bindende for medlemmene. Tilsynsrådet, Det økonomiske og sosiale råd og Den internasjonale domstol er underlagt Generalforsamlingen. Mye av arbeidet som er underordnet Generalforsamlingen foregår i komiteer.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.