Leksikon

generaladvokat

er en sivil-militær embetskvinne eller embetsmann, og er øverste leder for den militære påtalemyndighet.

Generaladvokaten skal i fredstid bistå de militære sjefer i utøvelsen av disiplinærmyndighet og etterforskning av saker som dreier seg om dette. Bistår i krigstid generaljurisdiksjonssjefene med utøvelse av den militære påtalemyndighet. Fører tilsyn med krigsadvokatene. Generaladvokaten utnevnes av Kongen. 

Nåværende Generaladvokat per 2023 er jurist Reidar Bruusgaard.

Webadresse: www.generaladvokaten.no

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.