Leksikon

Grensekommissær

(Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense) er øverste ansvarlige leder for grenseoppsyn ved den norsk-russiske grensen. Hovedoppgaven er å føre tilsyn med Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene. 

Stillingen ble opprettet i 1950 etter at det ble undertegnet en grenseoverenskomst mellom Norge og Sovjetunionen. Stillingen er sivil, men besatt av en yrkesoffiser fra Forsvaret. Per 2021 er dette Roger Jacobsen. Grensekommissæren er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet, og har kontorer i Kirkenes.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.