Leksikon

Grensekommissær

(Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense) er øverste ansvarlige leder for grenseoppsyn ved den norsk-russiske grensen. Hovedoppgaven er å føre tilsyn med Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene. 

Stillingen ble opprettet i 1950 etter at det ble undertegnet en grenseoverenskomst mellom Norge og Sovjetunionen. Stillingen er sivil, men besatt av en yrkesoffiser fra Forsvaret. Per 2023 er dette Jens-Arne Høilund. Grensekommissæren er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet, og har kontorer i Kirkenes.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.