Leksikon

Hans Majestet Kongen

(fork. HMK) er en av titlene som benyttes i omtale av Norges konge, som siden 1991 har vært Harald V. Ved omtale kan man også benytte «kongen», «kong Harald», «Hans Majestet» eller «Hans Majestet Kong Harald».

I Norge har vi et konstitusjonelt monarki og statens øverste representant er derfor monarken (kongen). Dette er fastsatt i Grunnloven av 1814 og pålegger kongen visse plikter og rettigheter.

Av grunnloven følger det at monarken må bo i Norge og bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Han har full immunitet, som vil si at kongen er fullstendig fritatt for rettsforfølgelse med hjemmel i Grunnlovens paragraf 5.

Den utøvende makten ligger hos kongen, og etter Grunnlovens ordlyd utpeker han selv Regjeringen og dens medlemmer. Med innføringen av parlamentarismen er det realiteten sammensetningen av Stortinget som avgjør hvem som skal ha regjeringsmakten i Norge.

Tidligere kunne bare prinser arve tronen, men etter en grunnlovsendring i 1990 kan nå prinsesser bli regjerende dronninger. For prinser og prinsesser født etter 1990 gjelder altså at den eldste arver tronen, uavhengig av kjønn. Følgelig er Kronprins Haakon nærmeste arving til tronen, og hans eldste barn, Ingrid Alexandra, nummer to i arverekkefølgen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.