Leksikon

idealisme

som begrep i filosofisk forstand har idealisme blitt brukt som et uttrykk for ideer (metafysisk idealisme), en åndelig virkelighet. Den erkjennelsesteoretiske idealisme hevder at de ytre ting ikke er objektivt virkelige, men bare forestillinger hos iakttakeren. Mer i slekt med den folkelige forståelsen av ordet er den etiske idealisme, som går ut på uegoistisk opptreden og høye moralverdier.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.