Leksikon

institusjon

er et begrep med noe forskjellig betydning etter hvilken sammenheng det brukes i, og det finnes dermed ikke én definisjon. Det er vanlig å skille mellom formelle og sosiale institusjoner. Førstnevnte peker mot konkrete organisasjoner, bygninger, selskaper, osv. (jf. bruken av institusjon om et spesifikt sykehus eller organisasjonen FN). Sosiale institusjoner er imidlertid de mer abstrakte og stabile sett av normer og oppførsel som er godtatt i et samfunn. I denne forstand kan farsrollen, 17.mai-tradisjoner, religioner og høfligheter som håndtrykk, bli institusjoner.

I dagligtalen opptrer «institusjon» som oftest i en formelle betydning.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.