Leksikon

Jødedom

Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, og har sitt utspring i Midtøsten. Forholdet mellom Gud og det jødiske folk er det sentrale prinsippet i jødedommen. Jødedommen er basert på Den Hellige Skrift med i alt 24 bøker, som igjen består av Tora med de fem Mosebøkene og forteller om skapelsen, det israelske folkets historie, samt 613 lover. I tillegg finnes Profetenes bøker og Skriftene. Viktigste helligdag er sabbat (lørdag) og kjente merkedager er Pessach (påske: flukten fra Egypt), Yom Kippur (forsoningsfesten) og Hanukka (lysfesten).

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.