Leksikon

KFOR

er en NATO-ledet internasjonal fredsbevarende styrke i Kosovo. KFOR(Kosovo Force) ble opprettet med mandat gjennom FN-resolusjon nr. 1244, som Sikkerhetsrådet vedtok 10. juni 1999. Dagen etter, altså 11. juni, gikk KFOR inn i Kosovo. Dette etter at NATO hadde gjennomført en luftoperasjon i landet i mars samme år. Operasjonen ble kalt Operation Allied Force, og iverksatt uten et FN-mandat.

Styrken ble hovedsakelig satt inn for å forhindre nye angrep fra serbiske styrker, gjenskape sikkerhet og orden i provinsen, men også for å støtte opp om det internasjonale humanitære arbeidet i området. Et annet mål var å demilitarisere geriljastyrken Kosovo Liberation Army (KLA/UCA). Norge deltok i operasjonen fra 1999 til 2020.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.