Leksikon

Kiev-riket

var en stat grunnlagt av vikinger på 800-tallet, med dagens Kyiv i Ukraina som maktsentrum. Riket begynte å gå i oppløsning etter fyrsten Jaroslavs død i 1054, da landområdene ble delt mellom hans sønner.

Kiev-riket regnes i dag som opphavet til det moderne Russland, Ukraina og Hviterussland. Dette er i dag selvstendige stater, hvor byen Kyiv er hovedstaden i Ukraina.  

Russiske historikere omtaler ofte om Kiev-riket som «den gammelrussisk stat», og regner Kyiv som deres første hovedstad. Dette er likevel misvisende. Kievriket var verken russisk, ukrainsk eller hviterussisk, ettersom ingen av disse moderne nasjonale identitetene ennå ikke eksisterte. Samtidig som riket uten tvil var opprinnelsen til alle disse tre statene.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.