Leksikon

kjernefysiske våpen

Kjernefysiske våpen (atomvåpen) er våpen der sprengvirkningen oppnås ved frigjøring av kjerneenergi. Man skiller mellom fisjon- og fusjonsvåpen. Fisjonsvåpen er våpen der energi frigjøres ved spalting, og fusjonsvåpen som er en termisk reaksjon mellom hydrogenkjerner, også kalt hydrogenbomber.

Finnes også som nøytronvåpen. Felles for alle er frigjøring av enorme energimengder som fører til trykk som brer seg som en sjokkbølge og temperaturstigning (opp til 100 millioner ºC). Frigjør også store mengder forurensende og farlig radioaktiv stråling som har lang nedbrytningstid.

Kjernevåpen deles også inn etter bruksområde:

a) Strategiske våpen med større ladning og rekkevidde, rettes mot byer etc. Slike kan transporteres med fly, ballistiske raketter og kryssermissiler.

b) Taktiske våpen er lettere og settes inn mot fiendens bakkestyrker, fly og fartøyer. Skytes ut med kanon, rakettskyts eller torpedo.

USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina har offisielt slike våpen fordelt på marinefartøyer, strategisk luftforsvar og fra bakke. Det er bekreftet at også Israel, India, Pakistan og Nord-Korea har kjernevåpen av uviss standard og mengde. Flere avtaler regulerer produksjon, mengde og lagring av slike våpen, blant annet Ikke-spredningsavtalen, INF og START-avtalene.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.