Leksikon

koloni

En koloni etableres ved at en befolkning tilhørende et område slår seg ned i et territorium som ikke har direkte kontakt med hjemlandet. Kolonier kan både etableres i områder hvor det ikke tidligere bodde noen (såkalt terra nullius) eller det kan skje til fortrengsel av en allerede eksisterende befolkning.

Kolonier kan være selvstyrte, men historisk er begrepet oftest knyttet til oversjøiske territorier som underlegges en moderstats overherredømmet. De europeiske koloniene i Afrika, Asia og Amerika er eksempler på dette.

Dersom en koloni etableres med det formål å kontrollere området til fordel for hjemlandet, kalles det for kolonialisme.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.