Leksikon

konservativisme

Konservatisme er en politisk ideologi som tar utgangspunkt i å bevare, med stor respekt for tradisjon. Samfunnet skal bygges videre på nedarvede verdier. Reformer skal innføres gradvis, slik at man ikke mister nedarvet visdom og tradisjon. Konservatismen vektlegger verdier som personlig frihet og samfunnsmessig stabilitet.

Konservativismen kan spores tilbake til opplysningstiden på 1700-tallet og filosofer som David Hume og Montesquieu. Konservativismen forsvarer en sterk stat, men som likevel har begrenset makt. Det skal være en rettstat, som i hovedsak skal sikre individets rettigheter. Staten skal ikke pådra seg oppgaver private aktører kan løse like godt.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.