Leksikon

krig

er en følge av en krigserklæring, eller en faktisk organisert bruk av våpenmakt mellom to eller flere stater.

Rettsregler i krig finner man i Haag-konvensjonen av 18. oktober 1909 og Genèvekonvensjonen av 12. august 1949. I utgangspunktet kan partene skade hverandre på enhver måte de finner hensiktsmessig og effektivt, dette inkluderer også tiltak som skader sivilbefolkningen, eksempelvis stans i forsyninger. Men angrepskrig er ikke tillatt.

Videre finnes det flere grenser for tiltakene, særlig i Genèvekonvensjonene og Landkrigsreglementet, som er regulert i Haagkonvensjonen av 18. oktober 1907. Det er ingen særskilte regler for sjøkrig, men antatt at de samme reglene som for landkrig gjelder. Bakteriologisk og kjemisk krigføring anses som forbudt etter alminnelige folkerettsregler.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.