Leksikon

krigsfanger

(eng. prisoners of war, fork. POW) er medlemmer av et lands væpnede styrker (militært personell) og medlemmer av frivillige motstandsorganisasjoner, som i krig kommer i fiendens makt. En slik tilstand er regulert i folkeretten, blant annet gjennom Genèvekonvensjonen av 1949 om human behandling av krigsfanger.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.