Leksikon

Kyotoavtalen

Kyotoavtalen er protokoll til Klimakonvensjonen vedtatt i Kyoto i 1997. Avtalen har blitt ratifisert av 191 land og EU. USA har fremdeles ikke ratifisert avtalen, og Canada trakk seg fra avtalen i 2012. Avtalen forplikter i-land til en utslippsreduksjon på 5,2 prosent i forhold til hovedreferanseåret 1990. Reduksjonen skulle gjennomføres mellom 2008–12. Senere forlenget frem til 2020. I denne perioden forpliktet Norge seg til 30 prosent utslippsreduksjon. Parisavtalen har tatt over for Kyotoavtalen som de viktigste folkerettslige reglene om klima og utslippsreduksjon.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.