Leksikon

liberalisme

er en politisk ideologi hvor enkeltindividet og dets frihet er kjerneverdier. Individet kan sies å gå foran samfunnet. Det liberale menneskesynet går ut på at mennesker er født frie, selvstendig tenkende og fornuftige. Staten er et nødvendig onde, og dens makt skal være begrenset til i hovedsak demokratiske institusjoner, politi, rettsvesen og militært forsvar.

Liberalisme er en bred ideologi med ulike underkategorier, slik som klassisk liberalisme og sosialliberalisme. Klassisk liberalisme stammer fra 1600-talls filosofene Thomas Hobbes og John Locke, mens John Stuart Mill er den kanskje mest kjente sosialliberalistiske tenkeren. Liberalismen har spilt en viktig rolle i etableringen av dagens moderne demokratier. Mennesker er fornuftige og rasjonelle individer, og i følge liberalisme skal derfor makten gå ut i fra folket.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.