Leksikon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

(NSO) er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 23 og forskrift om industrivern. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsen (industrivernet) ved virksomheter som kommer innunder forskrift om industrivern.

Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier alene inntil nød- og beredskapsetatene er på plass og så i samarbeid med disse. Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse etter sivilbeskyttelsesloven § 23 som gjelder for over 1200 store og mellomstore industrivirksomheter i Norge.

Organisasjonen:
NSO drives som en selvstendig organisasjon finansiert av industrivernavgift som årlig kreves inn fra industrivernpliktige virksomheter. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sitt styre fastsetter avgiftens størrelse og godkjenner NSOs virksomhetsplaner og budsjett. NSOs myndighetsrolle følges opp av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NSOs direktør rapporter til et styre bestående av representanter for industrien og Norsk Industri.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.