Leksikon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

(NSO) er en statlig tilsynsenhet. NSOs oppgaver er å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen (industrivernet) ved industri- og håndverksbedrifter. Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp og personskader, samt lekkasjer av gass og farlige kjemikalier, før nødetatene kommer. Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse som gjelder for de fleste store og mellomstore industrivirksomheter. Det administrative ansvar for NSO er tillagt Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mens NSOs myndighetsutøvelse er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.