Leksikon

nasjonalisme

Nasjonalisme er en politisk ideologi som idealiserer det nasjonale. Dreier seg gjerne om et ønske om selvhevdelse og uavhengighet for et nasjonalt fellesskap. ‘

Nasjonalisme kan gi seg utslag i ønsket om å etablere seg i en selvstendig stat eller på forskjellige måter å konkurrere med andre nasjoner. Nasjonalisme er ofte en reaksjon på det man oppfatter som ytre trusler mot det nasjonale fellesskapet. I sin mest ekstreme form kan nasjonalisme føre til undertrykking av minoriteter, etnisk rensing og folkemord, som i Tyskland under andre verdenskrig og i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet. En mer moderat variant av nasjonalisme er patriotisme, som den norske patriotismen.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.