Leksikon

NORDCAPS

NORDCAPS (Nordic Co-ordinated Arrangements for Military Peace Support) er et nordisk militært samarbeid. Hensikten med NORDCAPS var å styrke samarbeidet innen Den nordiske samarbeidsgruppen om militære FN-spørsmål (NORDSAMFN). Man ville også utvide det til å dekke operasjoner med mandat fra FN, samt operasjoner ledet av andre, som for eksempel NATO. Samarbeidet fokuserte på konseptutvikling og flernasjonal trening. Medlemslandene opprettet et nordisk styrkeregister, Nordic Pool of Forces Register (NPFR). I desember 2009 ble NORDCAPS, sammen med Nordic Armaments Cooperation (NORDAC) og Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP), slått sammen til NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.