Leksikon

Nordisk råd

Nordisk råd er en organisasjon opprettet den 16. mars 1952 (i funksjon fra den 12. mars 1953) for samarbeid mellom de fem nordiske lands nasjonalforsamlinger og regjeringer, i spørsmål som angår samvirket mellom landene eller enkelte av dem. Rådet trer sammen en gang hvert år, i hovedstedene etter tur. Organisasjonen kan bare komme med anbefalinger, men er blitt et viktig forum for drøftinger. Et nordisk ministerråd ble opprettet i 1972, og det finnes i dag ti ulike fagministerråd. Disse kan ved enstemmighet treffe bindende vedtak.

Medlemmer: 87 valgte medlemmer fra Danmark (inkl. Færøyene og Grønland), Finland (inkl. Åland), Island, Norge, Sverige.

Observatører: De samiske formelle organer i Finland, Norge og Sverige.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.