Leksikon

Den økonomiske monetære union

(fork. ØMU, European Monetary Union) ble etablert med Maastrichttraktaten den 7. februar 1992 (iverksatt den 1. november 1993). Traktaten fastslår blant annet at en felles valuta skal innføres fra den 1. januar 1999, at målet med den felles pengepolitikken skal være prisstabilitet og at ansvaret skal ligge hos en felles europeisk sentralbank med en svært selvstendig stilling.

Arbeidet med å innføre den felles valutaen euro ble igangsatt den 1. januar 1999, og valutaen ble fra den 1. januar 2002 satt i sirkulasjon. Frem til den 1. mars 2002 hadde man en overgangsperiode hvor både euro og de gjeldende lands valuta var i bruk. Det arbeides for ytterligere å forbedre samarbeidet med en todelt plan, hvor første del var ferdig i 2017 og andre del i 2025. Både de 20 landene som har innført euro (per 2023) og de EU-landene som ikke har innført euro, er medlem av ØMU.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.