Leksikon

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

(OECD), (eng. Organization for Economic Co-operation and Development) ble etablert den 30. september 1961.

OECDs logo. Foto: OECD (Offentlig eie).

OECDs viktigste mål er å fremme frihandel og økonomisk utvikling i medlemslandene. Driver omfattende økonomiske studier og utgir regelmessig rapporter om medlemslandenes økonomi. Siden 2006 har José Ángel Gurría (Mexico) vært organisasjonens generalsekretær.

OECD har hovedsete i Paris og ble opprettet etter en omorganisering av det som tidligere var Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC) som ble etablert 16. april 1948.

Medlemmer pr. 2021 (37): Australia, Belgia, Canada, Chile, Colombia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Latvia, Litauen, Luxembourg, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

I tillegg arbeider OECD med Russland, Brasil, Kina, India, Indonesia og Sør-Afrika. EU har status som spesialmedlem, altså mer enn bare en observatør, men uten stemmerett.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.