Leksikon

partiløst demokrati

Et partiløst demokrati viser til en stat med demokratiske valg og institusjoner, men uten referanse til politiske partier. Dette kan forekomme enten da lovene ikke tillater partier, eller fordi utøvende myndigheter ikke går ta del av slike partier. Det kan være fordi landet er i en omstilling og politiske partier ikke er blitt utviklet.

En annen forklaring kan være ved tilfeller av direkte demokrati. Det vil si at alle, eller de fleste/viktigste saker, avgjøres av folket direkte. Anvendes bl.a. i en del kantoner (fylker) i Sveits.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.