Leksikon

pluralisme

er en filosofisk lære som forklarer virkeligheten ut fra et samspill mellom flere enn to selvstendige prinsipper, det motsatte av monisme og dualisme. Brukes også om den oppfatning at samfunnet består av en mangfoldighet av ulike maktgrupper og interessegrupper (som til sammen holder hverandre i balanse).

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.