Leksikon

Østersjøstatenes Råd

(eng. Council of the Baltic Sea States, fork. CBSS), også kjent under Østersjørådet, ble etablert den 6. mars 1992. Det er et utenriks- og sikkerhetspolitisk debattforum for miljøspørsmål, økonomisk utvikling, energisaker, utdanning, kultur, sivil sikkerhet og grenseoverskridende kriminalitet.

Medlemmer er de elleve landene i området rundt Østersjøen: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Russland og Sverige, samt en representant fra Europakommisjonen og 10 observatørstater.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.