Leksikon

samfunnspakt

er et politisk-filosofisk begrep som oppsto på 1600-tallet. Samfunnspakten går ut på en tenkt avtale mellom individene i naturtilstanden, en tilstand uten lov og rett, om å etablere et samfunn.

Samfunnspakten kan sees på som en avtale som menneskene i naturtilstanden inngår frivillig fordi alternativet, i form av anarki og lovløshet, er verre. De blir enige om å underkaste seg en felles regulerende autoritet (staten). Hvis staten ikke oppfyller avtalen med de rettigheter, plikter og oppgaver folket har gitt den, vil borgerne være fri fra avtalen og vil kunne gjøre opprør. De mest kjente samfunnspaktteoretikere er Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jaques Rousseau.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.